طبق این آمار میزان تولید وانت در گروه خودروسازی سایپا و گروه بهمن بیشترین کاهش را داشته است. این دو مجموعه خودروساز در آبان به ترتیب ۲ هزار و ۴۰۳ و ۷۵۱ دستگاه وانت تولید کرده‌اند که به ترتیب ۹/ ۵۳ و ۶/ ۴۳ درصد نسبت به آبان سال گذشته کاهش تولید داشته‌اند. آمار منتشر شده از سوی وزارت صمت نشان می‌دهد میزان تولید وانت در گروه صنعتی ایران خودرو نیز با کاهش ۹/ ۹ درصدی همراه بوده و از یک هزار و ۲۰ دستگاه در آبان سال گذشته به ۹۱۹ دستگاه رسیده است. در میان تولیدکنندگان وانت، تولید این محصول تنها در شرکت سازه‌های خودرو دیار صعودی بوده و از صفر دستگاه در آبان سال گذشته به ۱۱ دستگاه در آبان  امسال رسیده است. وضع تولید آبان امسال در شرکت ارس خودرو دیزل نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، تغییری نداشته و در هیچ کدام از زمان‌های یاد شده هیچ وانتی در این شرکت به تولید نرسیده است.