براساس این فراخوان، ممکن است در برخی از این کتابچه‌ها در توضیح قفل کودک درهای عقب اشتباهی رخ داده باشد. اگر مالکان عملکرد صحیح این قفل‌ها را متوجه نشوند، ممکن است کودکان در زمان حرکت خودرو قادر به باز کردن درها باشند.این امر، سرنشینان خودرو و دیگر کاربران جاده را در معرض خطر تصادف قرار می‌دهد.به‌طور کلی ۱۲۶ دستگاه خودرو مشمول این فراخوان هستند.اینفینیتی استرالیا با مالکان خودروهای مشمول تماس گرفته و به آنها توصیه می‌کند برای اصلاح رایگان این کتابچه به نزدیک‌ترین نمایندگی این خودروساز مراجعه کنند.