«گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای ساخت داخل در آبان‌ماه ۹۷ همانند ماه‌های گذشته پس از انتشار خبر مربوط به آن در پرتال وزارت صنعت، معدن و تجارت (شاتانیوز) در تاریخ ۱۹/ ۰۹/ ۱۳۹۷، در سایت اینترنتی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران منتشر شده است.لازم به ذکر است مطابق ضوابط اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت شرکت بازرسی می‌تواند گزارش ارزشیابی کیفی خودروهای مورد ارزیابی خود را پس از انتشار آن توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اطلاع‌رسانی به مخاطبان در سایت خود منتشر کند و این قاعده تاکنون مورد تاکید و اجرا توسط شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران است.»