در این میان یکی از اهداف کلیدی برای حفظ حاشیه سود از بازار عمده محصولات برند فولکس‌واگن، هزینه‌هایی است که در بخش‌های فروش این برند صرف می‌شوند و این در صورتی‌ است که برندهای رقیب همچون تویوتا هزینه بسیار کمتری در این بخش‌دارند و بیشتر مخارج خود را صرف مراحل تولید و تحقیق و توسعه محصول می‌کنند. بنابراین آرنو آنتلیتز از اعضای هیات‌مدیره این کمپانی گفت: «تا سال ۲۰۲۰ ما حدود ۳ میلیارد یورو سالانه در بخش فروش صرفه‌جویی خواهیم کرد و البته هدف ما برای ۲۰۲۳ بیش ‌از ۳ میلیارد یورو است.» در صورت اجرایی شدن این برنامه به فولکس‌واگن کمک می‌شود تا به حاشیه سود مورد انتظارش که ۶ درصد تا سال ۲۰۲۲ تعیین‌شده، دست پیدا کند. همچنین فولکس‌واگن قصد دارد مخارج اداری و پیچیدگی تعداد مدل‌های خود را کاهش دهد.