شهرام آزادی اظهار کرد: در شرایط فعلی صنعت خودرو نیاز به ۳۰ هزار میلیارد تومان نقدینگی دارد که باید از سوی دولت به‌صورت تسهیلات کم بهره بانکی یا حتی به‌صورت کمک‌های بلاعوض آن هم به‌دلیل شرایط تحمیل شده به صنعت خودرو، در اختیار این صنعت قرار گیرد. در غیر این‌صورت اگر هیچ‌یک از این کمک‌ها صورت نگیرد، قطعا صنعت قطعه‌ و به‌دنبال آن صنعت خودرو به سمت ورشکستگی کامل خواهد رفت، به‌طوری که زیان آن دیگر قابل جبران نخواهد بود. وی افزود: در تمامی دنیا مرسوم است که دولت‌ها با توجه به نقش صنعت خودرو در اقتصاد و وابستگی سایر صنایع به این صنعت، در مواقع حساس و بحرانی کمک‌های لازم را از صنعت خودرو و قطعه‌سازی به‌عمل می‌آورند. عضو هیات‌علمی دانشکده مهندسی خودرو دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تصریح کرد: تحریم‌های بین‌المللی که از جانب آمریکا به ما تحمیل شده، باعث افت شدید تولید خودرو و کاهش نقدینگی خودروسازان و همچنین قطعه‌سازان شده است. این افت تولید همراه با افزایش قیمت قطعات و مواد اولیه‌ای بوده که در صنعت خودرو استفاده می‌شود. این کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد: همه این گرفتاری‌ها موجب شده که در شرایط اقتصادی حال‌حاضر، خودروسازان توان فعالیت نداشته و متحمل هزینه‌های بیشتری شوند و طی ماه‌های اخیر بدهی‌های هنگفتی به قطعه‌سازان داشته باشند. وجود این بدهی‌ها و تحریم‌های دور دوم که به‌صورت آسیب‌زننده به صنعت خودرو عمل می‌کنند، این صنعت را در شرایط بسیار بدی قرار داده است.