همچنین ۵۰۰ نفری که قرار است به‌طور موقتی کنار گذاشته شوند در طول این مدت حقوق و مزایای کامل خود را دریافت می‌کنند. این شرکت چنین اقدامی را در جهت تصمیمات قاطع خود برای دستیابی به سود‌آوری ضروری در بازار چالش‌انگیز کنونی خودرو دانسته است. به‌نظر می‌رسد افرادی که قرار است شغل خود را ترک کنند پس از دو هفته به این کارخانه بازمی‌گردند. جگوار‌لندروور، شرکت خودروسازی چندملیتی بریتانیایی است، که در زمینه توسعه، طراحی، تولید و فروش انواع خودرو فعالیت می‌کند. ریشه‌های مشارکت و همکاری دو شرکت خودروسازی جگوارلندروور به سال ۲۰۰۲ بازمی‌گردد.