نشریه واشنگتن پست در گزارش جدید خود به انتقاد از سیاست‌های ترامپ پرداخته و نوشته است: ترامپ در خارج از مرزها از برجام خارج می‌شود و با «شیطانی» چون عربستان سعودی وارد معامله می‌شود تا نفت بیشتری استخراج کند. حاصل این سیاست‌ها در داخل و برای خودروسازی آمریکا سردی تقاضا برای سدان‌هاست و با افت انگیزه برای خرید خودرو در نهایت حتی فروش خودروهای با بازده سوخت بالاتر هم کاهش خواهد یافت.