این بیانیه تنها چند روز پیش از دیدار میان ترامپ و شی‌‌جین‌پینگ، همتای چینی او که قرار است در حاشیه نشست گروه ۲۰ در بوئنوس آیرس برگزار شود منتشر شده است. این دیدار می‌تواند موجب افزایش یا کاهش تنش‌های جنگ تجاری کنونی میان واشنگتن و پکن شود. چین در پاسخ به تعرفه‌های ۲۵ درصدی آمریکا بر خودروهای چین، با کاهش ۱۵ درصدی تعرفه‌های خودرو برای ۱۵ کشور، تعرفه خودروهای تولید شده در آمریکا را ۲۵ درصد افزایش داده است.