وی افزود: جای تعجب است که با وجود یک سری بدیهیات مثل روند افزایش قیمت مواد اولیه و نیز روند افزایش قیمت مواد اولیه خارجی، هنوز قیمت خودرو و قطعه اصلاح نشده است. دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه‌های خودرو افزود: طی جلسات مکرر، مدارک لازم توسط خودروسازان و قطعه‌سازان ارائه شده، با این حال گویا کسی باور ندارد زنجیره خودروسازی در حال زیان‌دهی چند ده میلیارد تومانی است. بیگلو تاکید کرد: این شرایط باعث شده تولید خودرو از نصف نیز کمتر و به ۴۰ درصد ظرفیت برسد. وی افزود: شوخی بردار نیست که ۴۰۰ هزار نفر به بیکاران جامعه اضافه شوند، با این حال گویا برای کسی اهمیت ندارد و کسی باور نمی‌کند که چه اتفاقی در حال وقوع است. بیگلو درخصوص آخرین وضع مطالبات قطعه‌سازان از خودروسازان گفت: طبق بررسی‌هایی که با خودروسازان داشته‌ایم جمع مطالبات قطعه‌سازان حدود ۷ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود، اما به‌دلیل عدم‌توان مالی خودروساز برای پرداخت، سررسید‌ها در حال افزایش است.