هربرت دیاس، مدیرعامل شرکت فولکس‌واگن نیز اعلام کرده است که هر دو طرف در حال ارزیابی به منظور آغاز همکاری هستند. دلیل این همکاری احتمالی استفاده از پلت‌فرم ام‌ای‌بی فولکس واگن برای محصولات برقی فورد است. چنین اتفاقی کمی عجیب به‌نظر می‌رسد؛ چراکه اگر فورد تصمیم به استفاده از پلت‌فرم ام‌ای‌بی برای محصولات الکتریکی خود بگیرد، نشان‌دهنده این موضوع است که در تولید خودروهای برقی همچنان کمبودهایی دارد. به اعتقاد تحلیلگران، منعقد شدن یا نشدن این همکاری به سیاست‌های شرکت فورد و آینده خودروهای برقی بستگی دارد.