به گفته کارخانه انگلیسی این ماشین با نام دی‌بی‌ایکس یک‌سال دیگر به بازار عرضه خواهد شد. این محصول یکی از مهم‌ترین محصولات تاریخ استون مارتین است. استون مارتین می‌خواهد با عرضه این شاسی‌بلند فروش خود را دو برابر کرده و تا سال ۲۰۲۱ از مرز ۱۰ هزار دستگاه در سال عبور کند. این شرکت همچنین امیدوار است مدل جدید، پای خریداران جدید را هم به نمایندگی‌های استون مارتین باز کند. اغلب خریداران استون مارتین مردان میان‌سال هستند و این شرکت می‌خواهد با جلب خریداران زن و جوانان دامنه مشتریان خود را گسترش دهد. دی‌بی‌ایکس می‌تواند قفل بازار چین را هم برای استون مارتین باز کند. در حال حاضر سهم چین از فروش استون مارتین تنها ۶ درصد است. ثروتمندان چینی بیشتر به ماشین‌های جادار علاقه دارند و این خودرو این جای خالی را در محصولات استون مارتین پر می‌کند.