عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه برای ایجاد رقابت‌پذیری و نبود انحصار در بازار خودرو باید اقدام اساسی صورت بگیرد، گفت: خودروسازان از یکسو حق دارند که قیمت را در اختیار داشته باشند و از سوی دیگر باید مردم از محصول خوب و باکیفیت استفاده کنند. اگر مقرر باشد که خودروسازان افزایش قیمت داشته باشند باید تمام مسوولیت بار افزایش میزان هزینه‌های سربار را نیز بپذیرند و انتظار بیش از حد از دولت نداشته باشند و مردم نیز حق دارند در بازار رقابتی خودرو خریداری کنند. نماینده مردم تربت حیدریه، مه ولات و زاوه در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه باید واردات خودرو متناسب با شرایط آزادسازی قیمت‌ها آزاد باشد و تعرفه‌ها نیز کنترل شود، ادامه داد: باید آزادسازی قیمت خودروهای تولید داخل و واردات آزاد خودرو در کنار یکدیگر دیده شوند، خودروسازان باید با سایر محصولات وارد رقابت شوند.

این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی در پایان با تاکید بر اینکه نمی‌توانیم از یکسو به خودروساز اجازه افزایش قیمت بدهیم اما از سوی دیگر واردات را ممنوع و تعرفه‌ها را افزایش دهیم و هیچ فکری به حال هزینه‌های سربار خودروسازان نشود، خاطرنشان کرد: در شرایطی که تنها یک بخش از بازار خودرو مورد توجه قرار بگیرد و تنها اجازه افزایش قیمت داده شود، مردم متضرر می‌شوند.