کاخ‌سفید وعده داده است تا زمانی که در حال دستیابی به پیشرفت‌های سازنده در جریان مذاکرات تجاری است از اعمال تعرفه‌های خودرو بر اتحادیه‌اروپا و ژاپن اجتناب کند. انتظار می‌رود که کمیسیونر تجاری اتحادیه ‌اروپا با نماینده تجاری کاخ سفید روز چهارشنبه در واشنگتن دیدار و گفت‌و‌گو کند. یکی از این مقامات آگاه اعلام کرده است که کاخ‌سفید در مورد عدم دستیابی به موفقیت در مذاکرات تعرفه‌های خودرو نگرانی‌های فزاینده‌ای دارد؛ اما انتظار نمی‌رود که دولت ترامپ به سرعت به پیشنهادهای وزارت بازرگانی عمل کند. هنوز مفاد این پیشنهادها و اینکه چه خودروها یا قطعاتی شامل تعرفه‌ها خواهند شد، مشخص نیست.