پیش از این ۳۶۷ هزار و ۸۰۸ دستگاه کراس‌اوور به دلیل این مشکل در ایالات‌متحده فراخوان شدند، اما به‌تازگی تحقیقات موسسه NHTSA نشان داد کراس‌اوورهایی که این مشکل را دارند، بسیار بیشتر بوده و نیاز است تا ۷/ ۱میلیون دستگاه خودروی دیگر فراخوان شوند تا در نهایت تعداد این خودروها به بیش از دو میلیون دستگاه برسد. اداره ملی امنیت ترافیک بزرگراه‌های آمریکا یا NHTSA در تحقیقات اخیر خود، متوجه شد که بسیاری از کراس‌اوورهای ساخت جنرال موتورز دچار این مشکل هستند. پیش از این تنها دو مدل شورولت Equinox و GMC Terrain دچار این مشکل بودند که در نمونه‌های ساخت سال ۲۰۱۳، این مشکل مشاهده شده بود و فراخوان در سال ۲۰۱۶ صورت گرفته بود.