او معتقد است که توسعه و ساخت خودران‌ها در هر یک از مناظق جهان برای فورد میلیارد‌ها دلار هزینه درپی دارد و بنابراین تقسیم سود حاصل از فروش این محصولات با یک شرکت دیگر ارزش ریسک کردن را دارد. وی همچنین از اظهارنظر در رابطه با همکاری فورد با فولکس‌واگن در جهت ساخت خودروهای خودران خودداری کرد. فورد مذاکراتی جدی را با گروه خودروسازی فولکس‌واگن آغاز کرده است تا همکاری خود را با این خودروساز آلمانی به فراتر از خودروهای تجاری گسترش دهد.