رضا رحمانی افزود: خودروسازان به هر قیمتی که تعهد کرده‌اند باید پایبند باشند و طبق قراردادی که با مردم بسته‌اند عمل کنند. وی افزود: به طور حتم، در این قراردادها باید خواست مردم لحاظ شود و خودروسازان به تعهدات خود عمل کنند. وزیر صنعت، معدن و تجارت تاکید کرد: «این وزارتخانه بر قیمت خودروها نظارت می‌کند.» رحمانی گفت: در این چارچوب، وزارت صنعت، معدن و تجارت پیگیری‌های خود را ادامه می‌دهد. در پی کمبود برخی قطعه‌های خودروهای خارجی مانند رنو، شرکت‌های خودروساز پیشنهاد کرده‌اند مشتریان یا پول خود را با سود پیش‌بینی‌شده دریافت کنند یا خودروهای جایگزین به آنها تحویل شود.