هربرت‌دیاس، مدیر ارشد اجرایی فولکس‌واگن پیشتر گفته بود که این شرکت برای جبران خسارات ناشی از رسوایی خودروهای دیزلی فولکس‌واگن موسوم به «دیزل گیت» تصمیم گرفته است که به تولید و توسعه خودروهای برقی بپردازد و در این راستا نیز از برنامه‌های خود رونمایی کند. طبق گزارش‌های قبلی، فولکس واگن قصد دارد با هدف افزایش تولید خودروهای پاک و دوستدار محیط زیست، بالغ بر ۲۰۰ هزار دستگاه خودروی برقی را به مرحله تولید برساند.