الف - قیمت محصولات به‌قیمت زمان تحویل مشتری طبق قرارداد محاسبه خواهد شد.

ب - سود مشارکت و تاخیر طبق قرارداد به‌میزان ۲۷ درصد (۱۵درصد سود مشارکت) ادامه خواهد یافت.

۲-پیشنهاد اول برای مشتریانی که قصد تبدیل خودرو را دارند، جایگزینی تعهدات رنو با محصولات X۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X۲۰۰ (تیبا، تیبا۲، ساینا) با سود مشارکت و تاخیر به‌میزان ۲۷ درصد طبق قرارداد و به یکی از دو روش زیر است.

الف- تعهدات انواع ساندرو و استپ‌وی به دو دستگاه خودرو، شامل یک دستگاه X۱۰۰ و یک دستگاه X۲۰۰ که یک دستگاه با موعد تحویل بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری و یک دستگاه با زمان تحویل آذر ۹۸ به‌ قیمت روز شرکت تحویل می‌شود.

ب-تعهدات تندر-۹۰ به یک دستگاه خودرو X۱۰۰ (سایپا ۱۳۱، سایپا ۱۵۱) و X۲۰۰ (تیبا، تیبا۲، ساینا) با موعد تحویل بهمن ۹۷ به بعد با قیمت زمان تحویل محصول رنوی مشتری، قابل‌تبدیل است.