ولی ملکی درخصوص شیوه پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازان، اظهار کرد: اگر خودروسازان در شرایط کنونی کشور مطالبات قطعه‌سازان را در مدت زمان ۱۲۰ روز پرداخت کنند، بسیار عادی است. سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در حال حاضر مدت زمان پرداخت مطالبات قطعه‌سازان توسط خودروسازها بیش از ۱۲۰ روز است، گفت: قطعه‌سازانی وجود دارند که حدود ۲۰۰ میلیارد تومان از خودروسازان بزرگ کشور طلبکار هستند. نماینده مردم مشکین شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: اگر در شرایطی که بازپرداخت مطالبات بیش از ۱۲۰ روز زمان نیاز دارد، خودروسازان مبلغی را تحت عنوان پیش پرداخت، به قطعه‌سازان پرداخت کرده‌ باشند، قطعا با نوعی رانت مواجه هستیم. ملکی ادامه داد: در صورتی که چنین موردی گزارش شود، با توجه به بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی، به آن ورود می‌کنیم. وی با بیان اینکه هر خودروساز مدت زمانی خاص را برای پرداخت مطالبات قطعه‌سازان در نظر می‌گیرد، گفت: این بازه زمانی بین ۹۰ تا ۱۲۰ روز متغیر است؛ بنابراین حتی اگر پرداخت مطالبات (خودروسازان به قطعه‌سازان) طی کمتر از یک ماه انجام شود، باز هم رانت به وجود آمده و باید با آن مقابله کرد.