کارشناسان بر این باورند که اتکای زیاد به هدایت خودران سطح ۲ در خودروهای هوشمند، بسیار خطرناک است؛ در همین زمینه، تیمی از محققان استرالیایی در تلاش هستند تا به‌عنوان بخشی از تحقیق در مورد توجه راننده و خودروهای نیمه‌خودران، میزان این خطر را ارزیابی کنند. به‌عنوان بخشی از این تحقیق، واکنش رانندگان در زمان وقوع حوادث غیرمنتظره به همراه سیستم اتوپایلوت تسلا بررسی شده است. یافته‌های اولیه نشان می‌دهند که بین واکنش راننده در زمانی که هدایت خودرو کاملا بر عهده فرد است و زمانی که سیستم اتوپایلوت روشن است، تفاوت قابل‌توجهی وجود دارد. در این تحقیق که رانندگان پشت فرمان مدل S تسلا در مرکز تست کانبرا قرار گرفته بودند، مدتی با تکیه بر سیستم کمک اتوپایلوت و مدتی بدون آن به هدایت خودرو پرداختند. زمانی که آنها در خودرو بودند، علامتی به‌صورت پی‌در‌پی به رانندگان هشدار می‌داد که از برخورد با مانعی خیالی ممانعت کنند. این در حالی است که زمان واکنش در مدتی که راننده هدایت خودرو را به عهده داشت، بین ۵/ ۰ تا ۵/ ۱ ثانیه بود. این زمان در هنگام استفاده از سیستم اتوپایلوت به ۵/ ۳ ثانیه می‌رسید. همچنین احتمال حواس پرتی راننده به جاده در زمان استفاده از اتوپایلوت دو برابر بیشتر از زمانی بود که این سیستم خاموش است.