این موضوع براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو با حضور وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان ملی استاندارد، خودروسازان و قطعه‌سازان در دستور کار قرار گرفت. براساس زمان‌بندی صورت گرفته باید تا ابتدای دی‌ماه سال گذشته ۶۱ مورد استاندارد خودرویی اجرایی  و پس از آن تا ابتدای تیر ماه سال ۱۳۹۷ دو مورد به ۶۱ استاندارد قبلی اضافه می‌شد. در نهایت با اضافه شدن ۲۲ مورد استاندارد خودرویی دیگر تا دی‌ماه سال ۱۳۹۷، تعداد استانداردهای اجباری خودروهای سواری به ۸۵ مورد افزایش می‌یابد.

با اجرای فاز اول استانداردهای جدید اجباری خودرو از اول دی‌ماه ۱۳۹۶، تولید ۲۵ خودرو سواری و سنگین جاده‌ای متوقف شد. در مرحله دوم اجرای استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی اما خط تولید هیچ خودرویی متوقف نشد و سه خودروی جدید نیز مجوز ورود به بازار دریافت کردند.  در نهایت پس از تصمیم سازمان ملی استاندارد ایران مبنی‌بر تحقق استانداردهای ۸۵ گانه خودرویی تا ابتدای دی‌ماه سال ۱۳۹۷، اعتراضات مختلفی در ارتباط با برخی از این استانداردها مطرح شد.

در واکنش به این اعتراضات، نیره پیروزبخت رئیس سازمان ملی استاندارد ایران اعلام کرد این سازمان بر موضع خویش درباره زمان‌بندی اجرای استانداردهای خودرویی تاکید دارد. وی تاکید کرد براساس مصوبه شورای سیاست‌گذاری خودرو، تمامی واردکنندگان و تولیدکنندگان موظف به اجرای استانداردهای مذکور طبق جدول زمان‌بندی اعلام شده از سوی سازمان ملی استاندارد هستند. در نهایت باید منتظر ماند و دید چه سرنوشتی در انتظار استانداردهای ۸۵گانه خودرویی تا ابتدای دی‌ماه سال‌جاری به عنوان فاز سوم اجرای این استانداردها خواهد بود.