به گزارش روابط عمومی گروه صنعتی بارز، مراحل اخذ گرید B رنو - نیسان براساس ارزیابی بر مبنای استانداردهای جهانی اتحاد رنو - نیسان انجام شده و این مقایسه، عملا بین بیش از هزار تامین‌کننده این اتحاد صورت می‌گیرد. براساس این گزارش، علاوه بر نفس ارتقای کیفی سیستم مدیریت کیفیت بارز، قرار گرفتن در پنل تامین‌کنندگان جهانی رنو موفقیتی برای گروه صنعتی بارز است که آن را قادر می‌سازد به‌صورت تامین‌کننده اصلی(Original Equipment) با سایر سایت‌های تولید رنو - نیسان همکاری داشته باشد. ضمنا یادآوری این نکته خالی از لطف نیست که در حال حاضر گروه صنعتی بارز بالاترین نمره (۶۷) را در بین بیش از ۱۰ قطعه ساز ایرانی در ارزیابی ASES اخذ کرده و همان‌طور که در گزارش ممیزین رنوپارس ذکر شده، بارز به‌عنوان یک نمونه در بین سایر تامین‌کنندگان ایرانی معرفی می‌شود. همچنین کمتر از ۱۰تامین‌کننده در پنل رنو - نیسان دارای گرید A هستند.