بنابر اعلام فورد، این نقص می‌تواند موجب افت سرعت ناگهانی پیشرانه خودرو بدون اعلام هشدار شود. این شرکت همچنین هشدار داده است که این نقص فنی می‌تواند موجب نقص نمایش میزان سطح سوخت و مشکل در استارت خودرو شده و متعاقب آن ریسک سانحه رانندگی را افزایش دهد. این فراخوان به‌طور خاص خودروهای فوکوس تولید شده میان سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۸ را با پیشرانه‌های ۰/ ۲ لیتری شامل می‌شود. همچنین ۱۳۶هزار و ۲۷۲ خودرو در کانادا و ۴۴هزار و ۵۲۱ دستگاه دیگر نیز از این مدل در مکزیک فراخوانده می‌شوند. پس از آنکه سازمان ملی ایمنی بزرگراه‌های آمریکا چند شکایت را در مورد از دست رفتن قدرت فوکوس مدل ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ در اختیار فورد قرار داد این شرکت نسبت به نقص فنی این محصول آگاه شد.