حسن کریمی‌سنجری اظهار کرد: برای زنجیره خودروسازی مهم‌ترین کاری که در حال حاضر می‌توان انجام داد، آزادسازی قیمت است.وی افزود: از سوی دیگر دولت به‌دنبال این است که کار قیمت‌گذاری خودرو را به یک ستاد تحت عنوان ستاد تنظیم بازار یا هر ستاد دیگری بسپارد؛ اگر قرار باشد ستاد تنظیم بازار نیز همان روش‌های شورای رقابت را در پیش بگیرد، تفاوتی در شرایط فعلی ایجاد نخواهد شد. به اعتقاد کریمی‌سنجری، در حال حاضر بهترین گام این است که فاصله بین قیمت کارخانه و بازار خودروها از بین برود، در این صورت عرضه خودرو صیانت می‌شود و این صنعت شرایط مناسب‌تری پیدا خواهد کرد. همچنین تقاضای کاذب و با هدف دلالی خودرو از بین رفته و این بازار به تعادل می‌رسد و از حالت رکود و گرانی خارج خواهد شد. این کارشناس صنعت خودرو تصریح کرد: از دیگر اقدامات مهم در خودروسازی برای ایجاد توسعه، بحث استفاده و بهره‌مند شدن از مشارکت‌های خارجی است که در حال حاضر به‌دلیل تحریم‌ها این امکان وجود ندارد. کریمی‌سنجری اظهار کرد: در شرایط فعلی که دست خودروسازی ما از مشارکت خارجی کوتاه است، لازم است دولت و شرکت‌های خودروسازی به این موضوع بپردازند و مقداری ساختار خود را مهندسی‌تر کرده و به سوی خصوصی‌سازی حرکت کنند.