محمدرضا نجفی‌منش با اشاره به اینکه با قطع همکاری شرکت رنو با خودروسازان کشور چاره‌ای جز داخلی‌سازی قطعات مورد نیاز نداریم، اظهار کرد: تولید و داخلی‌سازی قطعات در کشور حمایت فوری دولت از صنعت قطعه‌سازی را می‌طلبد؛ چراکه امروز آنها با مشکلات متعددی دست و پنجه نرم می‌کنند. وی با بیان اینکه در حال حاضر طلب قطعه‌سازان از شرکت‌های خودروسازی به ۱۵ هزار میلیارد تومان رسیده است، افزود: البته در ۶ ماه امسال هم خودروسازان به‌خاطر قیمت‌گذاری خودرو با ضرر ۵ هزار میلیارد تومانی روبه‌رو شده‌اند. رئیس انجمن صنایع همگن و قطعات خودرو تصریح کرد: اگر امروز کمکی به قطعه‌سازان نشود آنها مجبور به تعدیل نیرو و حتی تعطیلی واحدهای تولیدی خود هستند. کما اینکه این روزها هم روند تعدیل نیرو در واحدهای تولیدی با سرعت انجام می‌شود.