باب شنکس، افسر مالی فورد در این باره گفت: «ما چند دور از مذاکرات گسترده را در رابطه با افزایش همکاری‌های دوجانبه در سراسر جهان آغاز کرده‌ایم. همکاری‌ها قرار نیست تنها به یک بخش معطوف باشد و می‌تواند حوزه‌های گسترده‌ای را مانند انواع فناوری‌ها شامل شود.» مذاکرات دو طرف در زمان حساسی برای فورد انجام می‌شود. این خودروساز آلمانی تلاش می‌کند تا بتواند بار دیگر به سود مورد نظر خود در سراسر جهان دست یابد. از این رو، شراکت با رقبا می‌تواند یک روش موثر در کاهش قیمت‌ها و عرضه خودروها و فناوری‌های جدید در زمان کوتاه‌تری به بازار باشد.