اندونزی، ویتنام و تایلند اقداماتی را در نظر گرفته‌اند تا بتوانند واردات خودرو را متوقف سازند یا خودروسازان داخلی را مورد حمایت قرار دهند. مالزی نیز به‌دنبال افزایش فروش خودروی داخلی خود به نام پروتون با استفاده از روش محدود ساختن خودروهای خارجی است. این روند به‌دلیل تلاش این کشورها برای تقویت اقتصاد خود در کوتاه‌مدت به روش محبوبی بدل شده است. اما کارشناسان می‌گویند این اقدامات می‌تواند صنعت خودروی این کشورها را در بلند‌مدت تضعیف کند. اندونزی به‌تازگی برنامه‌ای را در دستور کار خود قرار داده است تا بتواند تعداد خودروهایی را که شرکت‌های خارجی به این کشور وارد می‌کنند براساس مشارکت آنها در توسعه اقتصاد اندونزی تعیین کند.