وی افزود: «بر اساس شرایط کنونی شاید بتوان گفت که دوره رشد سریع فروش و تولید خودرو در چین به پایان رسیده است و ممکن است رشد کند در این زمینه تا مدتی بر بازار خودرو این کشور سایه بیفکند.» در ۹ ماه نخست سال جاری میزان فروش خودرو در چین به ۲۰ میلیون و ۴۹۰ هزار دستگاه رسیده است که رشد نزدیک به یک‌درصدی را نسبت به سال گذشته نشان می‌دهد. در ماه سپتامبر فروش خودرو در بزرگ‌ترین بازار خودرو جهان برای سومین ماه متوالی ۵۵/ ۱۱‌درصد کاهش داشت. همچنین تولید نیز با کاهش ۷۱/ ۱۱‌درصدی روبه‌رو شد.