پیمان پیرایش افزود: ۸۵ عنوان مراحل استاندارد‌سازی با معیارهای روز برای ساخت خودرو داخلی برنامه‌ریزی شده است که تحریم‌های اقتصادی، عملیاتی کردن این برنامه را با چالش مواجه می‌کند.  وی خاطرنشان کرد: ۶۳ عنوان طرح استاندارد‌سازی روی خودروهایی که از قبل امکان تولید داشتند در حال انجام است و ۲۲ برنامه استاندارد‌سازی دیگر در آینده نزدیک اجرایی می‌شود. مدیرکل نظارت بر اجرای استاندارد صنایع فلزی سازمان ملی استاندارد ایران ادامه داد: نشست‌های تخصصی متعددی برای اجرای طرح‌های مهم برای کیفیت بخشی کالاهای تولیدی در حال انجام است و مسیر ورود به بازارهای معتبر جهانی از استاندارد می‌گذرد.