محمدرضا نجفی‌منش گفت: تعداد خودروهای ناقص موجود در پارکینگ خودروسازان کاهش یافته است؛ به‌نحوی‌که هم اکنون تعداد این خودروها با ترخیص قطعات، از ۴۰ هزار دستگاه به ۲۰ هزار دستگاه رسیده است.عضو هیات‌مدیره انجمن سازندگان قطعات خودرو افزود: ورود این خودروها به بازار می‌تواند کاهش قیمت خودروها را در بازار تسریع کند؛ البته باید تناسبی هم میان قیمت خودروها در کارخانه با حاشیه بازار وجود داشته باشد تا حاشیه قیمتی به حداقل برسد. وی تصریح کرد: بر این اساس، تلاش قطعه‌سازان در ترخیص قطعات و همکاری بیشتر با خودروسازان سبب افزایش عرضه خودروها به بازار شده است و به‌نظر می‌رسد قیمت خودرو در بازار با کاهش بیشتری همراه شود. به گفته نجفی‌منش، چنانچه شورای رقابت از نرخ‌گذاری دست بردارد و قیمت کارخانه نیز به بازار نزدیک شود، می توانیم با نظارت سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، شاهد کاهش بیشتر قیمت و منطقی شدن نرخ‌ها در بازار باشیم.وی اظهار کرد: قیمت خودروها در کارخانه‌ باید منطقی شود؛ زیرا در این صورت تولیدکنندگان ضرر و زیان می دهند و با کاهش تولید مواجه خواهند شد.