اوایل سال جاری ۲۰۱۸ میلادی بود که مقامات فولکس‌واگن و فورد برای توسعه و تولید خودروهای جدید و همچنین کاهش هزینه‌های نهایی وارد مذاکره شده بودند. مشارکت این دو خودروساز بزرگ که هر کدام سهم قابل‌توجهی از بازار فروش خودرو را در جهان به خود اختصاص داده‌اند، نخست با تولید خودروهای باری و تجاری آغاز شد که به‌نظر می‌رسد این همکاری در بخش‌های دیگر و در وسعت بیشتری توسط این دو شرکت بزرگ انجام خواهد شد تا جایی که این دو خودروساز آلمانی و آمریکایی با یکدیگر ادغام شوند. بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان فعال در بازار خودرو برآورد کرده‌اند که این همکاری و ادغام بدون شک تاثیر شگرفی روی بازارهای فروش خودرو در جهان خواهد داشت.