اما در صورتی که واشنگتن بر خودروهای صادراتی اروپا تعرفه وضع کند، بروکسل باید در برابر آن مقابله کند.» به گفته او دو طرف کماکان در مراحل نخست مذاکرات قرار دارند و بر موضوعاتی همچون چگونگی همکاری در زمینه مقررات گفت‌و‌گو می‌کنند. وی در مورد اظهارات ترامپ که مدعی شده اروپا در حال سوءاستفاده از آمریکاست نیز تصریح کرد: «ما در حال مذاکره هستیم تا به این نتیجه دست یابیم که چگونه توافقی می‌تواند برای هر دو طرف سودمند باشد. در چنین زمانی به‌کارگیری این جملات به روند گفت‌و‌گوها کمکی نمی‌کند.» مالمستروم ابراز امیدواری کرد که واشنگتن از اعمال تعرفه‌های ۲۵ درصدی بر خودروهای اروپا که وارد آمریکا می‌شوند صرف‌نظر کند.