نگرانی‌ها از تغییرات آب‌و‌هوایی قانون‌گذاران اروپایی را بر آن داشته است تا خودروسازان را به ساخت خودروهای دوستدار محیط‌زیست ترغیب کنند. درحالی‌که آلمان، به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار خودروی اروپا نتوانسته است تا به اهداف خود در زمینه خودروهای برقی جامه‌عمل بپوشاند، بریتانیا، ایتالیا، فرانسه و اسپانیا ساخت خودروهای برقی و زیرساخت استفاده از آنها را در اولویت خود قرار داده‌اند. در این میان نروژ ثابت کرده است که می‌توان با استفاده از مشوق‌های قابل‌توجه مشتریان را برای خرید خودروهای برقی ترغیب کرد. اگرچه نروژ تنها یک درصد از بازار خودروی اروپا را به خود اختصاص داده است، اما سال گذشته در این کشور بیش از هر کشور اروپایی دیگر ثبت‌سفارش خودروهای برقی انجام شد.