کلاوس زلمر، مدیرعامل شرکت پورشه در آمریکای‌شمالی در این‌باره گفت: برنامه ما آن است تا محصولات تولیدی پورشه در آینده همواره دارای فرمان و پدال باشند و حتی در مواردی نیز بنا به درخواست مشتریان بر روی برخی از مدل‌ها جعبه دنده‌دستی نصب شود تا خریداران بتوانند همچنان از حس رانندگی لذت ببرند. او البته اذعان کرد که فناوری خودران در آینده با استقبال زیادی از سوی خریداران مواجه خواهد شد. وی البته تاکید کرد که این شرکت به استفاده از کروز کنترل در خودروهای خود و ارتقای آن ادامه خواهد داد.