این اختلافات در موضوعاتی مانند تغییرات آب‌و‌هوایی و سیاست‌های مهاجرتی نمود علنی پیدا کرده است. هیات منابع هوایی کالیفرنیا که مرجع تصمیم‌گیرنده در رابطه با کیفیت هوا است در مقررات مربوط به تولید گاز‌های گلخانه‌ای خودروها بندی را گنجانده است که تاکید می‌کند خودروهای مدل ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۵ تنها در صورتی می‌توانند در این ایالت به فروش برسند که مقررات آلایندگی کالیفرنیا را رعایت کنند. دولت ترامپ ماه گذشته پیشنهاد داده است که اجرای مقررات پیشین آلایندگی هوا از سال ۲۰۲۰ متوقف شود چرا که این مقررات تنها موجب افزایش بهای خودروها می‌شوند.