در صورت بروز این مشکل رانندگان این خودروها با فعال شدن چراغ هشدار دهنده مربوط به موتور مواجه خواهند شد. در برخی موارد نیز ممکن است پیشرانه خودرو برای مدتی قدرت خود را از دست بدهد یا آنچنان که مالکان گزارش داده‌اند در موارد شدیدتر بوی سوختگی در فضای کابین خودرو منتشر می‌شود. یک سخنگوی آلفا‌رومئو اعلام کرده است که این شرکت از وقوع دو مورد آتش‌سوزی در محفظه موتور خودروها مطلع است، اما گزارشی مربوط به هر گونه جراحت یا خسارت جانی در این مورد دریافت نکرده است.