در این بین، تولید کامیون به‌طور میانگین ۳/ ۳۳ درصد کاهش یافت، چه آنکه طبق گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت، تولید انواع کامیون از یک هزار و ۲۹۹ دستگاه به ۸۶۶ دستگاه کاهش یافت. بر این اساس، تولید انواع کامیون در ایران خودرو دیزل صعودی بوده و از صفر دستگاه در مردادماه سال گذشته به ۲۱۹ دستگاه افزایش یافت. تولید این محصولات در زامیاد نیز با افزایش همراه بوده و از یک دستگاه در مرداد ۱۳۹۶ به ۲۲ دستگاه رسید. در این مدت تولید انواع کامیون در سایپا دیزل هم افزایش یافته و از ۱۴۸ دستگاه در مردادماه سال گذشته به ۲۶۴ دستگاه افزایش یافت.تولید این محصولات در کاریزان خودرو اما نزولی بوده و از ۹۰ دستگاه در مرداد ۱۳۹۶ به ۲۷ دستگاه کاهش یافت.

تولید انواع کامیون در سروش دیزل مبنا نیز کاهش یافته و از ۱۳۰ دستگاه به ۴۵ دستگاه رسید. همچنین تولید این محصولات در گروه بهمن نیز با کاهش همراه بوده و از ۵۲۹ دستگاه در مرداد ۱۳۹۶ به ۲۸۳ دستگاه کاهش یافت.تولید انواع کامیون در تیراژه دیزل نیز نزولی بوده و از ۱۲ دستگاه در مردادماه سال گذشته به ۶ دستگاه رسید. در این مدت همچنین تولید انواع کامیون در آذهایتکس و ماموت متوقف شده و به ترتیب از ۱۴ و ۳۷۵ دستگاه در مردادماه ۱۳۹۶ به صفر کاهش یافت.اما در دومین ماه تابستان امسال، تولید انواع اتوبوس ۶/ ۶۳ درصد کاهش یافت.براساس جدیدترین آمار وزارت صنعت، معدن و تجارت، در این مدت تولید انواع اتوبوس از ۱۶۲ دستگاه به ۵۹ دستگاه رسید. در این بین، تولید انواع اتوبوس در عقاب افشان نزولی بوده و از ۱۱۳ دستگاه به ۵۸ دستگاه کاهش یافت. تولید این محصولات در پیشرو دیزل آسیا نیز کاهش یافته و از ۶ دستگاه به یک دستگاه رسید.

مرداد امسال تولید انواع اتوبوس در ایران خودرو دیزل متوقف شده و از ۳۸ دستگاه به صفر کاهش یافت. تولید این محصول در یاوران خودرو شرق نیز از پنج دستگاه در مردادماه سال گذشته به صفر رسید.اما مردادماه امسال تولید انواع وانت نیز به طور میانگین ۹/ ۳۷ درصد کاهش یافت. طبق آمار، در این مدت تولید انواع وانت از هفت هزار و ۷۹ دستگاه به چهار هزار و ۳۹۳ دستگاه کاهش یافت.تولید انواع وانت در گروه صنعتی ایران خودرو کاهش یافته و از یک هزار و ۱۳۸ دستگاه در مردادماه سال گذشته به ۹۶۳ دستگاه رسید.

در این مدت تولید انواع وانت در گروه خودروسازی سایپا نیز نزولی بوده و از چهار هزار و ۲۰۷ دستگاه در مردادماه ۱۳۹۶ به دو هزار و ۵۶۰ دستگاه کاهش یافت. مردادماه امسال تولید انواع وانت در گروه بهمن هم با کاهش همراه بوده و از یک هزار و ۶۹۵ دستگاه به ۸۷۰ دستگاه رسید. تولید این محصولات در سازه‌های خودرو دیار نیز متوقف شده و از ۳۹ دستگاه به صفر رسیده است.