البته بررسی‌ها نشان داده که این باز شدن در، تنها در حد چند میلی‌متر رخ می‌دهد اما همین مقدار باز شدن در خودرو نیز موجب نگرانی و ناامیدی جمعی از علاقه‌مندان فورد شده است. بر همین اساس فورد یک فراخوان برای ۵۵۵ نمونه از مدل‌های فورد اج‌۲۰۱۸ و ۲۰۱۸ لینکلن ام‌کی‌ایکس صادر کرده است. این فراخوان به خودروهایی مرتبط است که بین تاریخ ۲۷ تا ۳۱ ژوئیه ۲۰۱۸ ساخته شده‌اند. این مشکل که بر اثر ضعف در پیچ و مهره‌های در این خودروها رخ داده است تا این لحظه منجر به بروز سوانح خطرناک نشده است. مالکان این خودروهای ایراددار باید طی روزهای آتی به ترتیب اولویت‌های اعلام شده به نمایندگی‌ها مراجعه کنند.