وی با بیان اینکه شرکت‌های تابعه خودروسازی از جمله دیگر موارد هزینه‌های سربار خودروسازان است، ادامه داد: هر خودروسازی چند شرکت تابعه دارد و گاهی تا حدود ۱۴۰ شرکت می‌رسند، البته مجلس هنوز به این موضوع ورود نکرده است.  وی با بیان اینکه بخش دیگری از هزینه‌های سربار خودرو هزینه‌های پولی و مالی آنها است، افزود: خودروسازی‌ها باید سود بانک‌ها را سالانه پرداخت کنند. سال گذشته خودروسازان حدود ۶ هزار میلیارد تومان سود بانکی پرداخت کردند که سرجمع آن هزینه‌های سربار خودروسازی می‌شود. وی با بیان اینکه زمانی که نرخ مواد اولیه و حقوق و دستمزد افزایش یافته قیمت خودرو نیز باید افزایش می‌یابد، تاکید کرد: چه زمانی باید هزینه‌های سربار کاهش یابد؟ چرا برای کاهش هزینه‌های سربار مانع وجود دارد؟، تا زمانی که نتوان نرخ هزینه‌های سربار را کاهش داد به حدی که بخش خصوصی واقعی فعالیت کند، از آن سو افزایش نرخ خودرو رخ می‌دهد. این نماینده مردم در مجلس دهم، با اشاره به اینکه انحصار تولید در خودروسازی کشور وجود دارد، افزود: واردات خودرو به کشور ممنوع است و زمانی که ممنوع نبود تعرفه‌های واردات به کشور بالا بود و عملا ورود خودرو به کشور سخت بود.