این همکاری شامل شراکت در ریسک و هزینه‌ها نیز خواهد بود. به گفته یکی از مقامات این خودروساز آلمانی زمانی که به‌دلیل بروز یک سانحه علیه خودروسازان طرح دعوی می‌شود در صورتی که بتوان به اثبات رساند که خودروهای مورد نظر از آخرین فناوری‌ها برخوردار بوده‌است شانس بالایی در رفع اتهام وجود دارد.از دید مقامات فولکس‌واگن رقابت شدیدی که میان خودروسازان برای ورود خودروهای خودران به جاده‌ها ایجاد شده موجب وضع مقررات جدید بسیاری خواهد شد.