با آغاز به کار این سایت آستون‌مارتین از سال آتی ۱۵۰ خودرو تمام برقی خود را به تولید می‌رساند. آستون مارتین همچنین اعلام کرده‌است که این سایت به مرکز تولید خودروهای برقی این شرکت در آینده بدل خواهد شد. به‌همراه خودروهای برقی قرار است کار ساخت نخستین خودروهای شاسی‌بلند آستون‌مارتین از اواخر سال آینده آغاز شود. نخستین طرح مفهومی این خودرو در سال ۲۰۱۵ و در نمایشگاه ژنو رونمایی شد. این در حالی است که آستون مارتین برنامه خود برای برقی کردن این خودرو را رها کرد و قرار است نخستین شاسی‌بلند خود را تنها در مدل بنزینی به تولید برسد.