اگرچه سوزوکی معتقد است که در جهت استقبال خریداران از خودروهای برقی این شرکت باید ابتدا زیرساخت‌های گسترده‌ای برای شارژ این خودروها در هند ساخته شود. در همین راستا این خودروساز ژاپنی چشم به همکاری دولت هند دوخته‌است. دولت نارندرا مودی برنامه دارد که تا سال ۲۰۳۰ همه خودروهای تولید برقی باشند. هدفی که بسیاری از کارشناسان آن را بسیار جاه‌طلبانه می‌دانند. خودروهای برقی برای مشتریان هندی بسیار پرهزینه خواهند بود؛ دلیل این مساله را باید در عدم تولید باتری این خودروها در کشور هند د رشرایط حاضر جست‌وجو کرد.