در همین راستا سازمان شاخص میزان رضایتمندی آمریکا نظرسنجی از ۵ هزار مشتری انجام داده‌ است که از یک تا ۱۰۰ به خودروها امتیاز داده‌اند. در صدر این فهرست و با کسب امتیاز ۸۵ می‌توان برند‌های ولوو و لکسوس را مشاهده کرد. سوبارو، آئودی، هوندا و تویوتا نیز به‌طور مشترک با کسب امتیاز ۸۳ دررتبه دوم جای گرفته‌اند. میزان رضایتمندی از هوندا  نیز ۲ درصد افزایش داشته‌ است.همچنین در این شاخص سوبارو به دلیل امنیت بالای خود توانسته‌است تا با یک درصد افزایش پشت‌سر برند‌های لوکس ولوو و لکسوس قرار بگیرد. فولکس‌واگن نیز به امتیاز ۸۲ دست یافته‌ که درپی افزایش ۴درصدی رضایت مشتریان حاصل شده‌است.