به گفته‌ او این قوانین جدید با هدف محدود ساختن استاندارد‌های مدیریتی، تقویت مقررات و ممانعت از سرمایه‌گذاری‌های مازاد غیر هدفمند اعمال خواهند شد. درهمین راستا چین تلاش می‌کند تا ظرفیت مازاد و دائمی ایجاد شده در صنعت خودروی خود را که نشانه‌هایی مبنی‌بر بدتر شدن شرایط در آن دیده می‌شود به سطح مطلوبی برساند. این در حالی است که به گفته کارشناسان هنوز مشخص نیست که این اظهارات وارد فاز عملی شوند. طی ماه‌های اخیر با اعمال تعرفه‌های تجاری ۲۵ درصدی از سوی ترامپ بر خودرو‌های وارداتی از چین که بزرگ‌ترین بازار خودرو در جهان محسوب می‌شود، جنگ تجاری میان واشنگتن و پکن به نقطه اوج خود رسیده‌است.