رضا انصاری افزود: اکنون مشخص شده است بحث‌های بومی‌سازی صنعت خودرو که خودروسازان مدعی آن می‌شدند، حاشیه‌ای بوده و گزارش‌ها در این زمینه دقیق نبوده است. وی تاکید کرد: ایجاد شرایط رقابتی، درمان صنعت خودروسازی کشور است و برای دستیابی به این هدف باید ساختار مالکیت بنگاه‌های خودروساز اصلاح و دولت مصمم شود ساختار این بنگاه‌ها از دولتی خارج شود.وی گفت: جریانی در خودروسازی کشور شکل گرفته که با آمارسازی و گزارش‌های اغواکننده زمان را برای جراحی صنعت خودرو به تاخیر می‌اندازد. انصاری گفت: اکنون مشخص شده صنعت خودرو کشور ارزبر است و به‌عنوان نمونه پراید هزار و ۵۰۰ دلار ارزبری دارد.