در کل سهم خودروهای تمام‌برقی نسبت به خودروهای برقی هیبریدی از این بازار تقریبا برابر بوده - به ترتیب ۵۱ درصد و ۴۹ درصد - است البته این سهم در کشورهای مختلف اروپا متفاوت است. براساس این آمار در همه کشورهای اروپایی بازار خودروهای برقی رشد کرده است. آلمان به لحاظ حجم رشد صدرنشین و نروژ همچنان در جایگاه بزرگ‌ترین بازار خودروهای برقی اروپا باقی مانده است.