از ژوئن ۲۰۱۸ تاکنون ۲۴ درصد از زنان سعودی برای دریافت گواهینامه اقدام کرده‌اند و ۶۱ درصد از کسانی که هنوز اقدام نکرده‌اند، قصد اقدام دارند. در مجموع ۷۸ درصد از زنان سعودی که دوست دارند رانندگی کنند، قصد خرید خودرو دارند و بیشتر آنها گفته‌اند که تصمیم برای انتخاب نوع خودرو با خود آنهاست. به همین دلیل کارشناسان حوزه خودرو بر این باورند که به‌زودی بازار خودروی عربستان با طیف جدیدی از تقاضا مواجه خواهد بود و این برای خودروسازان جهان فرصت‌هایی تازه ایجاد خواهد کرد چون با مشتریانی مواجه هستند که در انتخاب خودروهایشان بعضا سلیقه‌هایی متفاوت از سلیقه مردان به‌عنوان مشتریان پیشین خودروسازان در عربستان خواهند داشت.