حساسیت روی این پرونده فساد تا حدی است که اف‌بی‌آی نیز به این پرونده وارد شده و پرسش‌های دردسرسازی درباره عملکرد سرژیو مارکونی، مدیرکل فقید فیات‌کرایسلر مطرح کرده است. وی در ۲۵ ژوئیه سال جاری میلادی چشم از دنیا فروبست. براساس حکم دادگاه لاکوبلی می‌تواند در صورت همکاری و معرفی افراد مشارکت‌کننده در این پرونده فساد دوران کمتری را در زندان سپری کند. وی متهم است که از قانون روابط مدیریت کارکنان تخطی کرده و در یک مورد دیگر نیز اظهارنامه مالیاتی دروغین ثبت کرده است.