اگرچه راضی نیستیم صنعت ما آسیب ببیند اما  سلامت و ایمنی مردم مهم‌تر است؛ بنابراین از اول دی‌ماه امسال استانداردهای ۸۵ گانه را اجرایی می‌کنیم. وی اضافه کرد: با خودروسازان و وزارت صنعت در حال هماهنگی هستیم تا از اول دی‌ماه با شروع بازرسی‌ها در راستای استانداردهای ۸۵ گانه، تولید خودروهایی را که نمی‌توانند استانداردها را پاس کنند و شرایط ناایمنی دارند، متوقف کنیم. پیروزبخت با بیان اینکه این رویه زمانبر است، گفت: ممکن است خودرویی یک ماهه استاندارد را پاس کند اما خودروی دیگر یک سال دیگر زمان بخواهد؛ بنابراین اگر پس از مدتی مشخص شود شرایط آن خودرو اجازه پاس کردن استانداردها را نمی‌دهد، نام آن را اعلام خواهیم کرد و تولیدش متوقف خواهد شد.