قرار است این چهار گروه در زمینه‌های ترمز و هدایت خودروهای خودران با یکدیگر همکاری کنند. این شرکت جدید که انتظار می‌رود فعالیت خود را به‌طور رسمی از اواخر سال‌جاری آغاز کند علاوه‌بر پشتیبانی از خودروهای تویوتا فناوری خود را دراین زمینه در اختیار خودروسازان اروپایی، آمریکایی و چینی نیز قرار خواهد داد. قرار است چهار شرکت دنسو، آیسین سیکی، جی تکت و شرکت ادویکس در این پروژه مشترک با یکدیگر همکاری کنند. همچنین عمده سهام شرکت جدید را گروه دنسو در اختیار خواهد داشت. این در حالی است که پس از وقوع سانحه برای خودروی خودران اوبر در ماه مارس سال‌جاری اکنون تویوتا آزمایش خودروهای خودران خود را در جاده‌های عمومی متوقف کرده است.